"โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ"

วันเผยแพร่: 
Monday, February 24, 2014 to Tuesday, April 1, 2014

"โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ"

พี่ช่วยน้องให้ได้เรียนต่อ ..พร้อมรับส่วนลดเงินต้น เบี้ยปรับ/ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมหากผิดนัดชำระหนี้ และ/ค่าธรรมเนียมจัดการกู้ยืม

......ดูรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา.....

หรือ ติดตามข่าวตามเวปไซด์ http://www.studentloan.or.th/detailoperater.php?id=615

Upload files: