จรวยพร ธรณินทร์

ดร.จรวยพร ธรณินทร์
อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)

เกิดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 ที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชีวิตครอบครัวสมรสกับ ดร.ผดุง ธรณินทร์ มีบุตร 2 คน ได้แก่ แพทย์หญิงภาวิณี ฤกษ์นิมิตร และนายพิชชา ธรณินทร์

ดร.จรวยพร ธรณินทร์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก จากการรณรงค์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังแบบแอโรบิกดานซ์ การเป็นผู้อำนวยการจัดการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 20 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ณ หาดยาว จังหวัดชลบุรี เมื่อปลายปี พ.ศ. 2545 และการทำงานด้านกิจการนักเรียนนักศึกษา

Image: